Pribatutasun politika

​1. Xedea

Pribatutasun Politika honek oinarriak jartzen ditu INDABAk Webgunearen bidez eskaintzen dituzten zerbitzuetan interesdunek ematen dituzten datu pertsonalak tratatzeko.

2. Tratamenduaren arduradunaren harremanetarako datuak

Hauek dira INDABAren harremanetarako datuak, Webgunearen bitartez zerbitzuetan interesa dutelako pertsonek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna den heinean:

  • Posta helbidea: Zuatzu Enpresa parkea, Urumea eraikina, 1. solairua, Lokal 1, Zubiberri Bidea, 31, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), Espainia
  • Helbide elektronikoa: indaba@indaba.es

3. Datuak jasotzea

INDABAk tratatzen dituen Datu Pertsonalak zuk eman dituzu, interesduna zaren heinean, bitarteko elektronikoz, INDABAn webeko formularioaren bidez.

Interesdunak honen bitartez bermatzen du emandako Datu Pertsonalak egiazkoak eta zuzenak direla.

4. Tratamenduaren xede nagusiak

INDABAk, tratamenduaren arduradun gisa, zure Datu Pertsonalak tratatuko ditu, harreman komertziala izateko eta gure produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa edozein komunikabideren bidez jasotzeko prozesua kudeatzeko.

Interesdunari jakinarazten zaio bere datuak taldeko enpresei bakarrik lagako zaizkiela, egoki iritziz gero, eskatutako produktuei dagokienez. Halaber, jakinarazten da hirugarrenari emandako informazio pertsonala eskaerari erantzuteko behar-beharrezkoa den informaziora mugatzen dela, eta eskatzen diegu datu pertsonalak beste ezein helburutarako ez erabiltzeko.

5. Tratamenduaren oinarriak

Tratamendurako lege oinarria interesdunaren baimenean oinarritzen da, web inprimakiaren bidez.

Interesdunak beti izango du baimena kentzeko eskubidea, eta ondoko 9. atalean baimena kentzeari buruz jasotzen diren xedapenak izango dira aplikatzekoak.

6. Datuen hartzaile izango diren erakundeak

Tratamenduaren arduradunaz gain, honako erakunde hauek ere datuen hartzaile izan daitezke:

  • INDABAk.
  • INDABAk egiten dituen jardueren barruan IKTak mantentzeko zerbitzua eta/edo aholkularitza ematen duten enpresak.

7. Datuak gordetzeko epea

Emandako datu pertsonalak politika honetan deskribatutako xedeak betetzeko behar den epean gordeko dira, eta baimena kentzea edo ezeztatzea eskatzen ez den bitartean; kasu horretan, datu pertsonalak blokeatuta egongo dira legezko betebehar bat betetzeko edo datu horien tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erreklamazioak formulatu, egikaritu eta defendatzeko behar den epean.

8. Segurtasun neurriak

INDABAk nahitaez hartu beharreko segurtasun neurri tekniko eta antolakuntzakoak hartu ditu eta hartuko ditu, indarrean dagoen legeriak eta sektorean dauden kalitate estandarrek xedatutakoaren arabera, komunikazioen segurtasuna eta konfidentzialtasuna ahalik eta gehien bermatzeko. Honenbestez, INDABAk ezin du bermatu Webgunearen eta Eduki eta/edo Zerbitzuen erabileraren pribatutasun eta segurtasun osoa, eta, bereziki, ezin du bermatu baimendu gabeko hirugarrenek ez jakitea erabiltzaileek Webguneaz eta Eduki eta/edo Zerbitzuez egiten duten erabilera mota, baldintza, ezaugarri eta inguruabarren berri.

9. Interesdunaren eskubideak

INDABAk konpromisoa hartzen du zure datu pertsonalen konfidentzialtasuna errespetatzeko eta zure eskubideak erabili ahal izango dituzula bermatzeko.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko ere, baldin eta, besteak beste, datuok jadanik ez badira beharrezkoak jaso ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, eta interesdunen egoera bereziarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunok beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. INDABAk zure datuak tratatzeari utziko dio, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak gauzatzeagatik edo defendatzeagatik ezinezkoa denean izan ezik.

Zerbitzuaren ezaugarriak direla eta, eramangarritasun eskubidea emandako datuetara mugatuta dago, baina erabili, erabil daiteke.

Eskubide horiek baliatzeko, gurekin harremanetan jar zaitezke goian adierazitako helbidean, helbide elektronikoan edo telefonoan, eta gehienez ere 48 orduko epean adieraziko dizugu zer pauso egin behar dituzun, eta zure eskaera gauzatuko dugu.

Zure eskubideak baliatzean (edo eskubide horiek gauzatzeko harremanetan jartzeko moduan) gustura geratu ez bazara, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Kontrol Agintaritzan. Kasu horretan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia izango da eskuduna.

10. Eguneratzea eta komunikaziobideak

Azkenik, INDABAk konpromisoa hartzen du interesdunari une oro jakinarazteko ea kasuren batean pribatutasun politika honetako 4. paragrafoan aipatutakoez bestelako tratamendurik edo tratamendu berririk izan den, betiere interesdunaren baimena indarrean badago.

Komunikazio bideak bilketarako erabilitakoak izango dira, edo antzekoak edo baliokidetzat jotzen diren beste batzuk.


CV-RAKO PRIBATUTASUN POLITIKA INDABAREN WEBGUNEAN

1. Xedea

Pribatutasun politika honetan xedatzen da zein oinarriren gainean tratatzen dituen INDABAk interesdunek webgunearen bidez ematen dituzten datu pertsonalak, beren curriculum vitaea entregatuz hautapen prozesuetara sartu nahi dutenean, baita inprimakiren bat betetzeko datu pertsonalak ematen dituztenean ere. Halakoetan, baldintza hauek bete beharko dira, eta datu pertsonalak eman aurretik horien berri jakin eta, hala badagokio, onartu egin beharko dira.

2. Tratamenduaren arduradunaren harremanetarako datuak

Hauek dira INDABAkin harremanetan jartzeko datuak, INDABAk baita interesdunek beren curriculum vitaea entregatzean ematen dituzten datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna:

  • Posta helbidea: Zuatzu Enpresa parkea, Urumea eraikina, 1. solairua, Lokal 1, Zubiberri Bidea, 31, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), Espainia
  • Helbide elektronikoa: indaba@indaba.es

3. Datuak jasotzea

INDABAk tratatutako datu pertsonalak zeuk eman dituzu, interesduna zaren aldetik, bitarteko elektronikoen bidez, LK Nexteren webguneko inprimakia onartu eta bidalita.

Interesdunak, honen bitartez, emandako datu pertsonalak egiazkoak eta zehatzak direla bermatzen du, eta edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen du.

4. Tratamenduaren xede nagusiak

INDABAk, tratamenduaren arduraduna denez gero, INDABAn egin litekeen edozein hautaketa prozesu kudeatzeko tratatuko ditu zure datuak.

Interesdunari jakinarazten zaio bere datuak taldeko beste enpresa batzuei laga ahal izango zaizkiela, giza baliabideak, iniziatibak eta proiektu korporatiboak kudeatzeko. Era berean, jakinarazten da hirugarrenei lagatako informazio pertsonala behar-beharrezkoa den informaziora mugatzen dela, eta datu pertsonalak beste edozein helburutarako ez erabiltzeko eskatzen diegula.

5. Tratamenduaren oinarriak

Tratamenduaren lege oinarria interesdunaren baimenean oinarritzen da nagusiki, deskribatutako politikaren onarpenaren eta formularioaren bidalketaren bidez.

Interesdunak beti izango du baimena kentzeko eskubidea, eta ondoko 9. atalean baimena kentzeari buruz jasotzen diren xedapenak izango dira aplikatzekoak.

6. Datuen hartzaile izango diren erakundeak

Tratamenduaren arduradunaz gain, honako erakunde hauek ere datuen hartzaile izan daitezke:

  • INDABA Taldeko enpresak
  • INDABAk egiten dituen jardueren barruan IKTak mantentzeko zerbitzua eta/edo aholkularitza ematen duten enpresak.

7. Datuak gordetzeko epea

Emandako datu pertsonalak bi urtez gordeko dira, edo politika honetan deskribatutako xedeak betetzeko behar den epean, eta baimena kentzea edo ezeztatzea eskatzen ez den bitartean; kasu horretan, datu pertsonalak blokeatuta egongo dira legezko betebehar bat betetzeko edo datu horien tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erreklamazioak formulatu, egikaritu eta defendatzeko behar den epean.

8. Segurtasun neurriak

INDABAk nahitaez hartu beharreko segurtasun neurri tekniko eta antolakuntzakoak hartu ditu eta hartuko ditu, indarrean dagoen legeriak eta sektorean dauden kalitate estandarrek xedatutakoaren arabera, komunikazioen segurtasuna eta konfidentzialtasuna ahalik eta gehien bermatzeko. Honenbestez, INDABAk ezin du bermatu Webgunearen eta Eduki eta/edo Zerbitzuen erabileraren pribatutasun eta segurtasun osoa, eta, bereziki, ezin du bermatu baimendu gabeko hirugarrenek ez jakitea erabiltzaileek Webguneaz eta Eduki eta/edo Zerbitzuez egiten duten erabilera mota, baldintza, ezaugarri eta inguruabarren berri.

9. Produktuetan interesa duen pertsonaren eskubideak

INDABAk konpromisoa hartzen du zure datu pertsonalen konfidentzialtasuna errespetatzeko eta zure eskubideak erabili ahal izango dituzula bermatzeko.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko ere, baldin eta, besteak beste, datuok jadanik ez badira beharrezkoak jaso ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, eta interesdunen egoera bereziarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunok beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. INDABAk zure datuak tratatzeari utziko dio, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak gauzatzeagatik edo defendatzeagatik ezinezkoa denean izan ezik.

Zerbitzuaren ezaugarriak direla eta, eramangarritasun eskubidea emandako datuetara mugatuta dago, baina erabili, erabil daiteke.

Eskubide horiek baliatzeko, gurekin harremanetan jar zaitezke goian adierazitako helbidean, helbide elektronikoan edo telefonoan, eta gehienez ere 48 orduko epean adieraziko dizugu zer pauso egin behar dituzun, eta zure eskaera gauzatuko dugu.

Zure eskubideak baliatzean (edo eskubide horiek gauzatzeko harremanetan jartzeko moduan) gustura geratu ez bazara, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Kontrol Agintaritzan. Kasu horretan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia izango da eskuduna.

10. Eguneratzea eta komunikazio bideak

Azkenik, INDABAk konpromisoa hartzen du interesdunari une oro jakinarazteko ea kasuren batean pribatutasun politika honetako 4. paragrafoan aipatutakoez bestelako tratamendurik edo tratamendu berririk izan den, betiere interesdunaren baimena indarrean badago.

Komunikazio bideak bilketarako erabilitakoak izango dira, edo antzekoak edo baliokidetzat jotzen diren beste batzuk.